•  
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                 
                                                                                                                           
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                               

       
                                                                                                                                                                              
welcome_content

1st ซีแลนท์ เทคโนโลยี

ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาของซีแลนท์

Main_Product_Presentation

ผลิตภัณฑ์ของ เฟิร์ส ซีแลนท์

เรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองการใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลายประเภท ที่มีการใช้งานยาแนว กาว ซิลิโคน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจก่อสร้าง กระจก อะลูมิเนียม และธุรกิจอื่น ๆ 
about us
ก่อตั้งขึ้นในมีนาคม พ.ศ. 2553 เฟิร์ส ซีแลนท์ได้เติบโตและกลายเป็นผู้นำทางด้านการจำหน่ายและเป็นผู้ดูแลการใช้งานยาแนวชนิดต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียอย่างรวดเร็ว . เราเป็นผู้ผลิต บรรจุหีบห่อและกระจายสินค้ากาวยาแนว ยาแนว และผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูงในหลากหลายรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของตลาด
our_project
ผลิตภัณฑ์ซีแลนท์ของเรามีหลากหลายรูปแบบตามการใช้งาน ซึ่งทำให้ถูกแบ่งออกตามลักษณะวงการของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้งานดังต่อไปนี้

โครงการงานต่าง ๆ 

_address

S.S. SOLUTION Co., Ltd.

 • ที่อยู่ออฟฟิต เลขที่ 398 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250, ประเทศไทย

 • เบอร์โทรศัพท์. : 02-108-7446, 02-108-7448

  สายด่วน : 063-227-3028

  โทรสาร : 02-108-7449

 • อีเมล์ : first.sealant@gmail.com , acc.1ap.sssolution@gmail.com

  LINE ID : acc.sssolution

_map